Over Ma/com

MA/COM is ontstaan uit één van de grootste makelaarsorganisatie ter wereld. De hoofddoelstelling is om door samenwerking, gezamenlijke inkoop en een eenduidige marktbenadering, te komen tot een optimale dienstverlening in de makelaardij. De organisatie bestaat uit louter zelfstandige makelaars, die met hart en ziel inhoud geven aan het begrip dienstverlening bij de bemiddeling in vastgoedtransacties. Het belang van de opdrachtgever staat daarbij centraal. Kwaliteit, betrouwbaarheid en serviceverlening op hoogniveau, zijn de kernbegrippen die een belangrijk onderdeel vormen van onze filosofie en werkwijze.

Een andere doelstelling van de MA/COM franchiseorganisatie is om te groeien, zodat op termijn een dekking ontstaat in alle provincies van Nederland.

We starten in Eindhoven en Roosendaal, om vervolgens een verdere groei te realiseren. Het is echter niet de bedoeling om zomaar te groeien in aantal, omdat daar de kwaliteit niet mee wordt gediend. Per nieuw te openen kantoor zullen wij ons afvragen in hoeverre het nieuwe kantoor kan bijdragen aan de verbetering van het imago van MA/COM en in hoeverre het nieuw te openen kantoor past in bestaande markt.